Elektroskandia ungdomslagssponsring Gothia Cup

Ansök om pengar till ditt lag!

10 000 kr till vardera åtta fotbollslag

Vi vet att fotboll kostar pengar och att många ungdomsklubbar kämpar med att få ihop ekonomin för att kunna delta på matcher och vara med på cuper. Därför har vi i och med vårt partnerskap med Gothia Cup även avsatt en sponsorsumma på vardera 10 000 kronor som åtta lag har möjlighet att ansöka om.

Elektroskandia ungdomslagssponsring Gothia Cup

Pengar till laget!

Från och med 2023 är Elektroskandia Officiell Partner till Gothia Cup. I samband med det har vi tagit fram ett sponsorpaket där du som på något vis är aktiv inom ungdomsfotboll har chansen att ansöka om sponsorpengar till det lag du är engagerad i!

När vi växer som individer lyckas vi som lag

På Elektroskandia är vi många individer med olika styrkor och kvaliteter. Oavsett våra olikheter så är vi alla lika viktiga.
Därför behandlar vi varandra med respekt och ser till att alla känner sig som en del av teamet. För det är tillsammans som vi blir bättre på det vi gör – precis som i fotboll!

Samarbetet med Gothia Cup passar Elektroskandia perfekt! Det är ett starkt varumärke med stor spridning, vi delar samma värderingar och vi delar inställning till fyra av de globala målen – god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt att bekämpa klimatförändringarna. Dessutom jobbar man med ungdomar som är vår framtid!

Vem kan få del av sponsorpengarna?

För att få ansöka om sponsring krävs att det lag du/ni ansöker för, är anmälda eller ska anmäla sig till Gothia Cup 2023. Pengarna är endast ämnade att nyttjas för kostnader kopplade till Gothia Cup*.

Hur gör jag/vi för att ansöka om sponsorpengar?

  • Fyll i ansökningsformuläret nedan
  • Senaste ansökningsdag är 15 maj.
  • Var noga med motiveringen, den kan vara avgörande för ett sponsorskap

Hur görs urvalet av lag som får sponsring?

På Elektroskandia kommer vi ha en jury bestående av representanter från olika delar av företaget. Juryn kommer i sitt arbete med att välja ut lag väga in aspekter såsom:

  • motivering i ansökan
  • fördelning mellan ålderskategorier och kön
  • geografisk spridning i landet

*Kommer kontrolleras med Gothia Cup. Vid avanmälan från Gothia Cup ska laget återbetala 85% av den utbetalade sponsorsumman till Elektroskandia.

After Movie, Gothia Cup 2022

Denna aftermovie summerar underbara minnen och ögonblick som skapades under Gothia Cup 2022.
Vi ser fram emot att skapa våra minnen från sommarens turnering